Vedea Healthware BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Vedea Healthware BV
Erich Salomonstraat 480, 1087JA Amsterdam Nederland
Telefoonnummer: +31 20 210 1064
Emailadres: info@vedea.nl

Vedea Healthware BV levert een toepassing aan consumenten voor de behandeling van amblyopie. Wanneer een zorgverlener, zoals een ziekenhuis of een oogheelkundige praktijk, gebruik maakt van ons product, dan is de zorgverlener verantwoordelijk voor het verwerken van patiëntgegevens. Deze gegevens vallen onder de WGBO (de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en zullen onderdeel worden van het patiëntendossier. Bent u (ouder) van een patiënt en wilt u meer informatie over de manier waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens als uw kind (en de zorgverlener) gebruik maakt van de Vedea applicatie, neem dan contact op met uw zorgverlener. Voor wat betreft de persoonsgegevens die Vedea Healthware BV verwerkt van bezoekers van onze website geldt dat wij hiervoor verantwoordelijk zijn. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor onze klantgegevens. Hierbij respecteren wij de privacy van betrokkenen, zoals websitebezoekers en zorgverleners. Om te laten zien op welke manier wij omgaan met persoonsgegevens, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vedea Healthware BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Welke gegevens gebruiken we en voor welk doel?

Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers van onze website. Hierbij gaat het om algemene persoonsgegevens zoals uw naam en e-mailadres. Wij verwerken deze gegevens uitsluitend om het door uw gevraagde contact te onderhouden. Daarnaast verwerken wij klantgegevens. Hierbij gaat het om algemene persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer. Ook kunnen wij financiële gegevens verwerken. Deze verwerking vindt plaats om uitvoering te kunnen geven aan de tussen ons aangegane overeenkomst. Tot slot maken we gebruik van cookies. Wil je hier meer informatie over, lees dan onze cookieverklaring.

Verstrekken wij persoonsgegevens aan landen buiten de EER?

Wij verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op servers die binnen de EER (landen binnen de Europese Unie en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) staan. Is het noodzakelijk om de verwerking plaats te laten vinden buiten de EER, dan zorgen wij ervoor dat er passende maatregelen worden getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

Wij vinden het belangrijk dat persoonsgegevens goed worden beschermd. Om deze reden hebben we in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:
– Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging
– Firewalls en virusscanners
– Controle van toegekende bevoegdheden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vedea Healthware BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vedea Healthware BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vedea Healthware BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vedea Healthware BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vedea.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vedea Healthware BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vedea Healthware BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vedea.nl

Vedea Healthware BV

Europalaan 400
3526KS   Utrecht
info@vedea.nl
+31 20 210 1064

© 2024 Vedea Lui Oog Therapie. Vedea Healthware BV

Vedea Healthware BV

Europalaan 400
3526KS   Utrecht
info@vedea.nl
+31 20 210 1064

© 2024 Vedea Lui Oog Therapie. Vedea Healthware BV

Vedea Healthware BV

Europalaan 400
3526KS   Utrecht
info@vedea.nl
+31 20 210 1064

© 2024 Vedea Lui Oog Therapie. Vedea Healthware BV