Klinisch onderzoek.

In 2022 begint ons klinisch onderzoek onder auspicien van het Oogziekenhuis Rotterdam en het Rotterdams Oogheelkundig Instituut.

50 kinderen zullen 4 maanden gebruik gaan maken van de Vedea methode en de resultaten worden afgezet tegen de data van een controle groep die eveneens bestaat uit 50 kinderen.  Na 4 maanden gaat ook deze controle groep de therapie volgen.

De studie heeft als doel aan te tonen dat de Vedea methode superieur is aan conventionele patching voor de behandeling van  amblyopie bij kinderen. De belangrijkste uitkomst-parameter is gezichtsscherpte 16 weken na het begin van de behandeling. De initiële controlegroep start zoals met 16 weken normale zorg, daarna gebruiken ze 16 weken de Vedea behandeling. Na 16 weken vindt er een tussentijdse analyse plaats. Als occlusie betere resultaten oplevert dan de Vedea benadering, wordt het onderzoek gestopt en zullen alle deelnemers terugkeren naar gebruikelijke zorg.

Bent u geïnteresseerd in ons onderzoek, wilt u misschien zelfs helpen of bent u gewoon nieuwsgierig? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief. Dan houden wij u op de hoogte.

 

Nieuwsbrief